Op iwiweb.nl vind je zorgvuldig geselecteerde informatie op het gebied van inspectie, werk, inkomen en andere financiële zaken die ieder van ons in zijn leven zal tegenkomen. Denk aan het vinden van de juiste financiële adviseurs voor hypotheek, pensioen, leningen en meer. Werk en inkomen in de vorm van geld zijn namelijk nauw met elkaar verbonden, en wij bieden je graag een breed scala aan informatie aan. Zodat jij uiteindelijk de beste keuze kunt maken, in wat voor geld situatie jij je ook bevindt. Ook wanneer u met iemand een financiale verplichting bent aangegaan en deze niet wordt nagekomen dan is het goed om te weten dat u altijd nog een incassobureau kan inschakelen. Op de website www.eenincassobureau.nl helpen ze je graag verder.

Aan de slag als uitzendkracht?

De cijfers van het CBS laten in 2014 slechts een lichte daling van de werkloosheid zien, de voorspellingen voor 2015 zien er op het gebied van werkgelegenheid echter beter uit. Naar verwachting zal het aantal uitzenduren in langlopende contracten toenemen. Goed nieuws dus voor flexibele arbeidskrachten. Deze trend kwam op in 2013 en is het gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Werkgevers geven ten tijden van crisis de voorkeur aan uitzendkrachten, het aannemen en afstoten van een uitzendkracht is immers eenvoudiger dan van een vaste kracht.

Hoe zit het met uurloon?

In het verleden kregen met name buitenlandse uitzendkrachten minder betaald dan vaste krachten. De vakbonden hebben echter in een nieuwe cao met uitzendkoepel ABU afgesproken dat met ingang van 30 maart uitzendkrachten voortaan hetzelfde uurloon als hun collega’s in vaste dienst krijgen. Om de uitzendkrachten te helpen bij het controleren van hun loon wordt een database aangelegd waarin gecontroleerd kan worden op hoeveel loon een uitzendkracht recht heeft. Daarmee is de positie van uitzendkrachten sterk verbeterd en heeft het geen financiële nadelen meer om als uitzendkracht aan de slag te gaan. Uitzendbureaus en uitzendkrachten werken zo aan een toekomst die voor zowel de uitzendbranche als de uitzendkracht meer zekerheid biedt.

Overige rechten uitzendkrachten

Naast een gelijk loon heeft een uitzendkracht ook recht op vakantiedagen, vakantiegeld en een uitkering wanneer het dienstverband stopt. Welke rechten een uitzendkracht heeft is afhankelijk van de tijd dat hij werkzaam is bij een werkgever. Hoe langer een uitzendkracht bij een werkgever werkzaam is, hoe meer rechten hij heeft. Op den duur kan een uitzendkracht een vaste uitzendovereenkomst krijgen. Voor de exacte rechten van uitzendkrachten kunt u aankloppen bij het juridisch loket. Daar zijn ze op de hoogte van de laatste regelgeving in de uitzendbranche.

Uitzendbranches

Uitzendbureaus zijn er in allerlei soorten en maten. Naast de bekende landelijke uitzendbureaus zijn er talloze gespecialiseerde uitzendbureas. Vooral de bouwsector maakt veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Er zijn dan ook verschillende uitzendbureaus die zich uitsluitend bezig houden met flexibel bouwpersoneel. Bent u op zoek naar uitzendkrachten of bent u op zoek naar een baan in de bouw, techniek of automotive sector? Haldu Groep is een betrouwbaar uitzendbureau dat voldoet aan alle wet- en regelgeving in Nederland. Zij hebben vacatures in de bouw en in de werkplaats. Haldu groep voorziet u van gekwalificeerde arbeidskrachten en zorgt voor een uitstekende administratie van het dienstverband.