Op iwiweb.nl vind je zorgvuldig geselecteerde informatie op het gebied van inspectie, werk, inkomen en andere financiële zaken die ieder van ons in zijn leven zal tegenkomen. Denk aan het vinden van de juiste financiële adviseurs voor hypotheek, pensioen, BKR registraties, leningen en meer. Samen met Bankr bieden we je graag een breed scala aan informatie aan. Zodat jij uiteindelijk de beste keuze kunt maken, in wat voor geld situatie jij je ook bevindt.

Onterecht ontslagen

Een ontslag is nooit een fijne ervaring. Niet alleen levert het je een mentale slag op, het zal ook altijd gevolgen hebben voor je financiële en sociale toestand. Lopende leningen worden moeilijk af te betalen, het zet druk op je gezin en je kan er mentaal mee in de knoop geraken. Vraag je dan in geval van een ontslag zeker en vast even af of dit ontslag wel terecht is.

Onterecht ontslag

Hoewel iemand ontslaan een recht van een werkgever is, dient hij zich ook aan enkele reglementeringen en procedures te houden. Zo moet er altijd een grond voor ontslag aanwezig zijn en dit deze grond redelijk te zijn. De reden moet ook altijd aan de ontslagen werknemer meegedeeld worden. Werd er geen reden meegedeeld? Klopt de reden die opgegeven werd niet met de werkelijkheid? Gebruikt de werkgever een reden die geen aanleiding kan geven tot ontslag? In al deze gevallen en nog meer kan men spreken van een onterecht ontslag.

Wat te doen bij een onterecht ontslag

Heb je twijfels bij de redelijkheid van je ontslag of kan je bewijzen dat het gaat over een onterecht ontslag, laat je dan begeleiden door een specialist ter zake.

Hulp vragen bij een advocaat

Wanneer je geconfronteerd werd met een onterecht ontslag neem dan contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in deze materie. Hij kan je helpen om te bemiddelen tussen jou en je werkgever om zo te proberen de schade te herstellen of een redelijke regeling uit te werken. Komt er geen medewerking van je werkgever dan kan je advocaat beslissen je zaak naar de arbeidsrechtbank te brengen om daar tot een oplossing te komen. Schoffelen & van der Leeuw, de advocaten in Roermond, zijn gespecialiseerd hierin kennen alle regelgevingen en procedures die dienen nageleefd te worden en kan op deze manier je werkgever dwingen tot acties. Iets wat voor jouzelf veel moeilijker ligt.