Op iwiweb.nl vind je zorgvuldig geselecteerde informatie op het gebied van inspectie, werk, inkomen en andere financiële zaken die ieder van ons in zijn leven zal tegenkomen. Denk aan het vinden van de juiste financiële adviseurs voor hypotheek, pensioen, leningen en meer. Werk en inkomen in de vorm van geld zijn namelijk nauw met elkaar verbonden, en wij bieden je graag een breed scala aan informatie aan. Zodat jij uiteindelijk de beste keuze kunt maken, in wat voor geld situatie jij je ook bevindt. Ook wanneer u met iemand een financiale verplichting bent aangegaan en deze niet wordt nagekomen dan is het goed om te weten dat u altijd nog een incassobureau kan inschakelen. Op de website www.eenincassobureau.nl helpen ze je graag verder.

Tekort aan engineer jobs

De komende jaren blijft er een chronisch tekort aan gekwalificeerd technisch geschoold personeel. Het bedrijfsleven ondervindt hier flink de nadelen van. Zo daalt de arbeidsproductiviteit binnen bedrijven en is de verwachting dat de winst zal dalen. Ben je technisch geschoold en op zoek naar een baan? Dan zoekt het bedrijfsleven jou!

Het is een trend die al een tijd geleden in gang is gezet: steeds minder kiezen ervoor om een technische opleiding te starten. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat technische beroepen niet interessant genoeg gevonden worden. Door bijvoorbeeld slechte voorlichting vanuit scholen lijken de engineer jobs niet aantrekkelijk genoeg. Aan de andere kant is er dus steeds meer vraag naar technisch geschoold personeel en is er sprake van krapte op de technische arbeidsmarkt. Dit leidt er toe dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om op andere manieren de openstaande vacatures in te vullen. Dit doen ze door buitenlandse werknemers aan te nemen, door het langer in dienst houden van de oudere werknemers en het uitbreiden van de uren van het huidige personeel.

Bovenstaande toont wel aan dat er voor mensen die op dit moment zoeken naar een technische functie genoeg te kiezen valt. Er is weinig ruimte op de technische arbeidsmarkt en dat is in het voordeel van iemand die op zoek is naar een baan. Werkgevers zijn vaak bereid om ver te gaan om goed geschoold en gekwalificeerd technisch personeel aan zich te binden. Maar hoe weet je nou voor jezelf wat een goed bedrijf is en waar je zelf het beste zou passen? Hier biedt focusengineering.nl uitkomst. Focusengineering richt zich op het matchen van jou met een functie die het beste bij je past. Focusengineering beschikt over een ruim netwerk in België en Nederland en zal er alles aan doen om de juiste functie te zoeken bij de juiste persoon. Omdat dit het uitgangspunt is vindt er altijd een goede match plaats.

Ben je op zoek naar een functie in één van de volgende werkgebieden?

  • Petro-Chemie
  • Chemie
  • Olie & Gas
  • Power
  • Offshore
  • Pharma
  • Food & Beverage

Dan biedt Focusengineering een ruim aanbod aan vacatures! Samen met Focusengineering kun je op zoek gaan naar de functie die het beste bij je past. Door de jarenlange ervaring in de technische markt heeft Focusengineering een goede verstandhouding met alle inhuurders van engineers. Een match is dus nooit ver weg! Ben je op zoek naar een engineer job en wil jij je kennis en toewijding weer in de praktijk brengen? Bezoek dan www.focusengineering.nl en vind de functie die jou op het lijf geschreven is.