Op iwiweb.nl vind je zorgvuldig geselecteerde informatie op het gebied van inspectie, werk, inkomen en andere financiële zaken die ieder van ons in zijn leven zal tegenkomen. Denk aan het vinden van de juiste financiële adviseurs voor hypotheek, pensioen, leningen en meer. Werk en inkomen in de vorm van geld zijn namelijk nauw met elkaar verbonden, en wij bieden je graag een breed scala aan informatie aan. Zodat jij uiteindelijk de beste keuze kunt maken, in wat voor geld situatie jij je ook bevindt. Ook wanneer u met iemand een financiale verplichting bent aangegaan en deze niet wordt nagekomen dan is het goed om te weten dat u altijd nog een incassobureau kan inschakelen. Op de website www.eenincassobureau.nl helpen ze je graag verder.

Wat moet u weten over interim management

Bent u op zoek naar informatie over inspectie, inkomen en werk, dan zit u goed op iwiweb.nl. We gaan het in dit artikel hebben over het laatste, om precies te zijn over interim management. Wat is interim management, wat doet een interim manager en zijn er grote verschillen tussen interim managers?

Waarom een interim manager?

Iedere functie moet binnen een organisatie goed worden ingevuld, maar toch zijn er sommige functies die net even iets belangrijker zijn en die absoluut bezet moeten blijven. Het meest simpele voorbeeld is natuurlijk de directeursfunctie. Toch krijgen sommige organisaties vroeg of laat te maken met een niet ingevulde directeursfunctie, dan kan tussen twee oplossingen gekozen worden. Bij de eerste oplossing neemt een functionaris uit dezelfde organisatie de honneurs waar of er kan gekozen worden voor een interim manager. Beide oplossingen hebben als doel tijd te winnen, want in de tussentijd dat de functionaris of de interim manager de scepter zwaait, kan gezocht worden naar een geschikte opvolger.

presentatie-manager

Een interim manager is een persoon van buiten de organisatie, die een bepaalde functie tijdelijk invult. Overigens hoeft dat niet per se de directeursfunctie te zijn. Vaak gaat het wel om een belangrijke functie en moeten dus hoge eisen worden gesteld aan de tijdelijke vervanger, ofwel de interim manager. Zeker ook, omdat de meeste interim managers niet door iedereen binnen de organisatie wordt toegejuicht. De centrale vraag die beantwoordt dient te worden is: voegt de interim manager voldoende toe aan de organisatie in de drie tot zes maanden die hij of zij actief is. Deze periode staat gelijk aan de sollicitatie- en inwerkperiode.

Aandachtspunten

Wanneer je als organisatie een interim manager gaat inhuren, dat moet voor een aantal dingen zorg worden gedragen. Ten eerste moeten de taakgebieden precies worden beschreven en ten tweede moeten de doelen helder zijn. Hiermee voorkomt u dat de interim manager te lang aanwezig is, waardoor de kosten enigszins beperkt blijven. De belangrijkste eigenschap waarover interim managers moeten beschikken is, communiceren met verschillende niveaus binnen de organisatie. Over de vaardigheden van de tijdelijke manager hoeft men zich vaak geen zorgen te maken. Er is een interim manager te vinden voor ieder vakgebied.

Interim management kiezen

Er zijn tal van organisaties die interim managers aanbieden, zoals Consultant op Maat. Deze organisatie heeft interim managers die van alle markten thuis zijn, zoals het ontwikkelen van diensten of producten voor nieuwe markten, sales en niet te vergeten verbetermanagement. Waarbij de methodiek Lean Six Sigma een cruciale rol speelt. Lean Six Sigma is gericht op het verbeteren van de snelheid en de kwaliteit van (productie)processen. Kortom, wanneer u op zoek bent naar een interim manager die de organisatie binnen kortere tijd efficiënter en effectiever kan laten werken, dan bent u op zoek naar Consultant op Maat.

Ook kunt u iets grotere bureaus inschakelen zoals Berenshot en KPMG, maar even Googlen is natuurlijk net zo makkelijk.