Op iwiweb.nl vind je zorgvuldig geselecteerde informatie op het gebied van inspectie, werk, inkomen en andere financiële zaken die ieder van ons in zijn leven zal tegenkomen. Denk aan het vinden van de juiste financiële adviseurs voor hypotheek, pensioen, leningen en meer. Werk en inkomen in de vorm van geld zijn namelijk nauw met elkaar verbonden, en wij bieden je graag een breed scala aan informatie aan. Zodat jij uiteindelijk de beste keuze kunt maken, in wat voor geld situatie jij je ook bevindt.

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is een recht dat de bank krijgt wanneer iemand een hypothecair krediet (ook wel een hypothecaire lening genoemd) afsluit. Wanneer je een hypothecair krediet vastlegt, moet je het geleende bedrag aan de bank terugbetalen, samen met een afgesproken rente, op een vooraf vastgelegde termijn. Als je dit niet nakomt, kan er beslag genomen worden op een onroerend goed, of een registergoed. Als je dergelijke lening wilt afsluiten, moet je rekening houden met het maximale bedrag dat je kan lenen. Dit kan je berekenen via een simulator op de website van de SNS Bank, maar ook op de website van de ABN Amro Bank en op de website van de Nationale Nederlanden. Uiteraard is het beter om een lager bedrag dan dit maximale bedrag te lenen. Zo hoef je niet te vrezen of je de lening verder kan afbetalen als er zich problemen zouden voordoen.

Een hypotheek: een onderpand

Bij het afsluiten van een hypotheek moet een registergoed als onderpand dienen. Als jij morgen een huis aankoopt waarvoor je extra geld nodig hebt, dan kan je dit geld lenen via een hypotheek bij een bank. De SNS Bank, de ABN Amro Bank en de Nationale Nederlanden zijn daarvan goede voorbeelden.

Een hypotheek afsluiten

Voordat je een hypotheek afsluit, moet je een afspraak maken bij de financiële instelling. Vervolgens worden er berekeningen gemaakt over de looptijd van de lening, maar ook over de rente ervan. Als alles op papier staat, ligt jouw hypotheek vast. Wanneer je jouw afbetalingen echter niet meer kan nakomen, zal de bank beslag leggen op jouw registergoed dat als onderpand diende.

Belasting

Denk erom dat de rente en eventuele aflossing ook gevolgen kan hebben voor je belastingaangifte in Nederland, ook wanneer het een hypotheek op een woning in het buitenland betreft. Rente is aftrekbaar bijvoorbeeld, en de aflossing kan gevolgen hebben voor je op te geven vermogen.

​ICT Opleidingen

ICT opleidingen springen hier dan ook steeds vaker op in. Studenten worden voorbereid om met dergelijke (scrum) methodes te werken en om snel te kunnen schakelen. Daarnaast zijn er ook allerlei mogelijkheden om bij te scholen om kennis omtrent bepaalde methodes en nieuwe software bij te spijkeren. Wil je werken in de ICT branche, hou er dan rekening mee dat je in kiest voor een dynamische markt die nooit stil staat.

De meest gevraagde ICT Beroepen

De ICT branche is één van die branches waar de afgelopen jaren een structurele groei herkenbaar is. Het aantal vacatures voor ict-professionals nam in het eerste half jaar van 2014 toe met 11 procent. Er zijn zelfs tekorten voor bepaalde functies in de ICT sector. De ICT sector is over het algemeen nogal onduidelijk, waar aan de ene kant wordt beweerd dat er veel vraag is naar nieuwe talenten, hoor je juist ook weer andere verhalen mensen die gedwongen worden ontslagen of werknemers die loonoffers moeten maken. In de ICT sector zijn zeker mogelijkheden, maar niet in perse in alle segmenten van de branche. Maar welke ict functies zijn momenteel wel populair?

​Marktonderzoek ICT 2013

​Uit een onderzoek van Yacht over de eerste zes maanden van 2013 bleek dat de hoeveelheid vacatures in de ICT sector in die periode met meer dan 16 procent was gegroeid ten opzichte van de eerste zes maanden van het jaar daarvoor. De groei in vraag naar ict-ers is vooral van toepassing op softwareontwikkelaars. Zo was er maar amper groei naar de functie van SAP Consultant. Daarnaast is er wel steeds meer vraag naar specialisten in de ICT sector zoals business consultants en software engineers, informatieanalysten, functioneel beheerders en testers. Uit het rapport van Yacht kwam duidelijk naar voren dat, informatieanalisten, softwareontwikkelaars, business consultants en projectmanagers de belangrijkste groeifuncties

​​Marktonderzoek ICT 2014

In de eerste helft van 2014 zagen we weer een groei van het aantal vacatures voor ict-professionals. Wederom was er een hoge vraag naar softwareontwikkelaars en is er steeds meer vraag naar functioneel en technisch beheerders en ict-beveiligingsexperts. In de eerste drie kwartalen van 2014 was er vraag maar naar liefst veertigduizend ontwikkelaars. Op het gebied van it beheer werd er gezocht naar 17.000 werknemers, maar dan voornamelijk naar functioneel en technisch beheerders. De vraag naar ict-beveiligers nam ook met 80% toe, echter ging dit om niet zulke hoge getale als bij ontwikkelaars en beheer. Er was in 2014 een vraag naar ruim 1200 beveiligingsexperts.

​ Scrum

​​Op het gebied van softwareontwikkeling zijn er vele verschillende methodes en richtingen. Zo heeft de mobiele markt er voor gezorgd dat er in voorgaande jaren een sterk groeiende vraag was naar App ontwikkelaars. De softwareontwikkelmethode Scrum wordt ook steeds vaker toegepast. Hierbij wordt in multidisciplinaire ​Scrum teams gewerkt, waarbij in korte sprints (korte termijnen) werkende software producten opgeleverd moeten worden. Het doel is om met een team samen snel een doel te bereiken. Het is erg belangrijk om goed te kunnen samenwerken en snel op veranderende omstandigheden in te springen op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. . De Scrum methode wordt vaak toegepast wanneer de klant nog niet precies weet wat hij wil. Tijdens de ontwikkeling kan men de eisen en wensen aanpassen, waarbij het Scrum team hier direct op kan inspringen.