Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Iwiweb.nl. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Iwiweb.nl persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect Iwiweb.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Deze verklaring bevat informatie over de doeleinden die Iwiweb.nl bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevens worden opgeslagen in een databestand. Indien Iwiweb.nl dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. Iwiweb.nl zal deze correspondentie zelf verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.