Tag Archives: Recht Op Thuiswerken

De wet recht op thuiswerken is bijna rond

De term ‘het nieuwe werken’ is tegenwoordig al bijna niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Eén van de belangrijkste pijlers van het nieuwe werken is het flexibel- en thuiswerken.

Het wettelijk recht op thuiswerken en flexibel werken wordt na een initiatiefvoorstel van CDA en GroenLinks hoogstwaarschijnlijk doorgevoerd. In de Tweede Kamer stemde de meerderheid voor het initiatiefvoorstel, wanneer de senaat ook met het voorstel akkoord gaat, dan wordt het voor werknemers mogelijk om elk jaar aan hun werkgevers om thuiswerk en flexibele werktijden te vragen.

Het nieuwe werken in ICT

Thuiswerken en flexibel werken zijn belangrijke kenmerken van het nieuwe werken. Maar wat houdt het nieuwe werken precies in? Het nieuwe werken is een verzamelnaam voor diverse manieren van slimmer, effectiever en efficiënter werken.

Kenmerkend voor het nieuwe werken is dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën, nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe vormen van leidinggeven. Er is een minder hiërarchische verhouding tussen werkgevers en werknemers en werknemers krijgen meer eigen verantwoordelijkheden.

Het nieuwe werken heeft zich met name ontstaan door de snelle technologische ontwikkelingen. Door het werken in de cloud of het volgen van online trainingen is het mogelijk voor werknemers om zelf te kiezen waar en wanneer ze ergens werken of kennis vergaren.

Een voorbeeld hiervan zijn werknemers in de IT branche die regelmatig hun kennis moeten updaten om bij te blijven bij de snelle technologische ontwikkelingen. Door websites zoals icttrainingen.nl kunnen werkgevers online IT trainingen volgen, waar en wanneer zij maar willen.

Kenmerkend voor deze vorm van e-learning is dat je op elk moment kunt stoppen en de draad weer kunt oppakken wanneer je daar mogelijkheden toe hebt.

Het recht op thuiswerken

Met het recht op thuiswerken zullen werknemers het thuiswerken niet zozeer kunnen afdwingen, maar wel zullen werkgevers een verzoek serieus moeten overwegen.

Wanneer een werkgever het verzoek tot thuiswerken of flexibelere werktijden weigert, zal hij moeten kunnen aantonen dat dit negatieve gevolgen voor het bedrijfsbelang heeft. Redenen voor een weigering van de werkgever zouden veiligheid, roostertechnische, financiële en organisatorische problemen kunnen zijn.

Kritiek op de wet recht op thuiswerken

Er is ook kritiek op het recht tot thuiswerken. Vanuit de VVD kwam de vraag naar voren waar het wetsvoorstel precies een oplossing voor is. Kamerlid Schouten van de ChristenUnie brengt ook het feit ter sprake dat het recht tot thuiswerken toch altijd een bepaalde vorm van individuele afweging zal blijven.

Thuiswerken

Kamerleden Van Hijum (CDA) en Voortman (GroenLinks) willen met het voorstel recht op thuiswerken de Wet aanpassing arbeidsduur aanpassen. Momenteel mogen werknemers die minstens 26 weken in dienst zijn één keer per twee jaar een verzoek voor flexibele werktijden indienen.

Met het nieuwe wetsvoorstel zou dat elk jaar mogen. Van Huijm hoopt dat de nieuwe regels kunnen leiden tot een cultuurverandering op de werkvloer.